michalsokalski 2018-02-27

Czasopismo "Mat" zaprasza dzieci do udziału w konkursie

"Bajkowy Świat Szachów"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„BAJKOWY ŚWIAT SZACHÓW”

zorganizowanego dla dzieci z przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych

 

ORGANIZATOR:

Czasopismo szachowe „Mat” oraz Polski Związek Szachowy przy udziale projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”;

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH:

Bajkowy Świat Szachów;

CELE KONKURSU:

- pobudzenie i rozwój zainteresowania szachami dzieci;

- stymulowanie inwencji twórczej uczestników;

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;

- wyrabianie poczucia estetyki;

- profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego;

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych. Mogą także brać w nim udział dzieci indywidualnie, jeśli spełniają warunek wieku.  
Trwa od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r.
Konkurs odbędzie się w 3 grupach:
- przedszkola
- klasy I-II
- klasy III

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych i świetlicowych w dowolnej technice plastycznej. Format a4 lub a3. Pracę należy zabezpieczyć oraz czytelnie opisać według wzoru:

imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola/szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego, adres e-mail szkoły i opiekuna.

TERMINY:

Prace należy nadesłać w terminie 20.04.2018 r. (data stempla pocztowego) na adres:
Polski Związek Szachowy, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92

Z dopiskiem: „Konkurs: Bajkowy Świat Szachów”

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w majowym wydaniu czasopisma „Mat”. Prace oceniać będzie Dariusz Dąbrowski, wybitny artysta plastyk, laureat wielu konkursów i wyróżnień na całym świecie, specjalizujący się w rysunku satyrycznym oraz ilustracjach.

Organizator przewiduje wiele cennych i interesujących nagród. Najlepsze prace zostaną opublikowane w naszym czasopiśmie.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres: mat@pzszach.pl

Regulamin PDF

Karta zgłoszeniowa PDF