Tomasz Makowski 2020-11-11

Szanowni Państwo,

mimo przykrych skutków światowej pandemii, czasopismo „Mat” wciąż Państwu towarzyszy. Autorami unikalnych artykułów publikowanych na naszych łamach są wybitni specjaliści, przybliżający Czytelnikom fascynujący świat szachów. Całość uzupełniają prace uznanych artystów i fotografów.

Uprzejmie informujemy, że  dotychczas obowiązujące ceny postanowiliśmy zachować również na 2021 rok:

60,00 zł za prenumeratę roczną,

30,00 zł za prenumeratę półroczną.

Prenumeratę można rozpocząć od wybranego numeru.

Koszty przesyłki pocztowej pokrywa wydawca. Istnieje możliwość zakupu archiwalnego egzemplarza próbnego w cenie 8,50 zł (zawierającej już koszty przesyłki).

Wpłat z informacją o adresie wysyłki prosimy dokonywać na konto Polskiego Związku Szachowego 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827