Marcin Pietruszewski 8 stycznia 2020

Prenumerata czasopisma MAT na rok 2020

Czasopismo ukazuje się w formie dwumiesięcznika (6 razy w roku).

Cena detaliczna magazynu wynosi 11,90 złotych.

Prenumerata:

– roczna (6 numerów) – 60,00 złotych (dla nowych prenumeratorów – prezent);

– półroczna (3 numery) – 30,00 złotych.

– prenumerata dla klubów – cztery prenumeraty (wysłane na jeden adres) w cenie trzech.

W sprawie większych zamówień prosimy o kontakt drogą e-mailową.

Przelewy prosimy wysyłać na poniższy numer konta:

Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

Polski Związek Szachowy, ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 warszawa

w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko i adres wysyłki oraz pierwszy prenumerowany numer.

Dane kontaktowe (w tym adres wysyłki) oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail:

prenumerata@pzszach.pl

Prenumeratę można też zamawiać we wszystkich placówkach poczty polskiej.

Wszelkie zapytania, sprawy związane z naszym czasopismem prosimy kierować na adres:

mat@pzszach.pl

Zapraszamy