michalsokalski 27 lutego 2018

Redakcja czasopisma „Mat” poszukuje współpracowników do redagowania naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

Wskazana jest swoboda posługiwania się oprogramowaniem WordPress oraz znajomość poprawnej polszczyzny.

Warunkiem sine qua non są szachy we krwi.

Chętnych prosimy o kontakt na e-mail: mat@pzszach.pl